Uvjeti i Pravila Korištenja

Podaci, informacije i aplikacije s internet portala MojSmjestaj.hr dostupni su korisnicima i posjetiteljima u skladu s uvjetima i ograničenjima navedenim u nastavku.

Internet portal MojSmjestaj.hr je u vlasništvu tvrtke Inventor d.o.o., sa sjedištem u Gornjoj Vrbi, Savska 14, upisane u sudski registar Trgovačkog suda u Osijeku - stalna služba u Slavonskom Brodu, OIB: 52006828635

MojSmjestaj.hr nije turistička agencija i ne vrši iznajmljivanje smještajnih objekata u ime i za račun korisnika portala.

MojSmjestaj.hr je isključivo internet katalog oglašavanje smještajnih kapaciteta (turističkih objekata, apartmana, soba, bungalova) smještenih na području Republike Hrvatske i služi za direktan kontakt korisnika i posjetitelja portala.

Korisnik je svaka osoba, fizička ili pravna koja se registrirala na portal MojSmjestaj.hr i/ili koja se na njemu oglašava.
Posjetitelj je svaka osoba, fizička ili pravna koja pristupa internet portalu MojSmjestaj.hr.

Prava i obaveze korisnika

Korisnik kao oglašivač ( predavatelj oglasa ) može biti isključivo vlasnik/ca, ovlašteni predstavnik/ca vlasnika smještajnog kapaciteta ili ovlašteni korisnik/ca oglašenog smještajnog objekta koji posjeduju svu potrebnu dokumentaciju koju propisuje zakon za bavljenje djelatnošću iznajmljivanja.

Korisnik se registrira ispunjavanjem registracijskog obrasca na portalu. Registracijom za usluge na portalu MojSmjestaj.hr korisnik putem e-pošte dobiva podatke o korisničkom računu - korisničko ime i lozinku. Pomoću korisničkih podataka korisnik može pristupiti korisničkom računu (korisničkom sučelju) MojSmjestaj.hr portala i administrirati svoj oglas.

Korisnik je dužan čuvati podatke o korisničkom računu, te je u potpunosti odgovoran za svu štetu nastalu neautoriziranim korištenjem svog korisničkog računa (korisničkog sučelja).

Oglašivać je odgovoran za sve predan podatke o smještaju kao i za istinitost istih.

Završetkom registracije korisnik prihvaća sve uvjete i pravila korištenja portala MojSmjestaj.hr kao i odgovornost za sve svoje aktivnosti uzrokovane uporabom portala MojSmjestaj.hr.

Tehnologija rada

Posjetitelji MojSmjestaj.hr portala kontaktiraju korisnika portala putem formulara za upit ili kontakt podataka koje je korisnik ostavio na stranici oglasa. Podaci koje posjetitelj upiše u kontakt formular šalju se putem e-pošte korisniku i zapisuju u bazu kojoj on ima pristup kroz svoj korisnički račun (korisničko sučelje) na portalu.

Svaki novi korisnik koji se registrira prvih 6 mjeseci može se besplatno oglašavati. Korisnik će pred istek besplatnog perioda putem e-pošte dobiti ponudu za nastavak oglašavanja u iznosu 365,00 kn na vremensko trajanje od godinu dana.

MojSmjestaj.hr portal će odmah po zaprimljenoj uplati aktivirati istekli oglas.

Ako korisnik nakon isteka besplatnog perioda ne uplati iznos po dostavljenoj ponudi, korisnik više neće moći pristupiti u bazu upita korisničkog računa (korisničkg sučelja) o čemu će biti obaviješten putem e-pošte.

Oglasi kojima nije plaćeno produživanje oglašavanja i dalje ostaju na MojSmjestaj.hr portalu, ali im se više neće vidjeti kontakt podaci korisnika.

Upiti posjetitelja upućeni putem kontakt obrazaca bit će i dalje dostavljani korisniku, ali bez kontakt informacija posjetitelja.

Korisnik koji se više ne želi oglašavati može svoj oglas izbrisati korištenjem korisničkog računa portala u svako doba.

Zaštita privatnosti i tajnosti podataka

MojSmjestaj.hr poštuje privatnost svojih korisnika i posjetitelja portala. Svi podaci iz procesa registracije te ostali podaci o korisniku nisu dostupni trećoj strani, osim u slučaju kada je takva obaveza regulirana zakonom.

Ograničenje odgovornosti

Poslovni odnos (što između ostalog uključuje korespondenciju, izvršavanje ponuđenih usluga, plaćanje usluga i sl.) između posjetitelja i korisnika na i izvan portala MojSmjestaj.hr isključivo je stvar poslovnog dogovora posjetitelja i korisnika. MojSmjestaj.hr nije odgovoran ni za kakvu štetu nastalu reklamiranjem i oglašavanjem korisnika na ovom portalu.

MojSmjestaj.hr portal se u potpunosti odriče svake odgovornosti koja na bilo koji način može nastati iz ili je na bilo koji način vezana za korištenje portala, i za bilo koje radnje korisnika ili posjetitelja, uporabu ili zlouporabu sadržaja portala ili web-stranica, te za bilo kakvu štetu koja može nastati korisniku, posjetitelju ili bilo kojoj trećoj strani u vezi s uporabom ili zlouporabom korištenja sadržaja portala.

MojSmjestaj.hr portal nije vlasnik sadržaja koji objavljuju ili razmjenjuju korisnici i posjetitelji. MojSmjestaj.hr portal zadržava pravo da tijekom korištenja usluga portala koristi neke od tih sadržaja u promotivne svrhe. Javno dostupan sadržaj je sav onaj sadržaj dostupan svim posjetiteljima portala.

Linkovi na druge web-stranice

Neki od linkova na portalu MojSmjestaj.hr vode na druge web-stranica, portale i servise. Te stranice nisu pod kontrolom MojSmjestaj.hr portala i isti nije odgovoran za sadržaj tih stranica niti za linkove na tim stranicama.

Autorska prava

Podatke koji se nalaze na portalu MojSmjestaj.hr nije dozvoljeno mijenjati, kopirati, distribuirati, prikazivati, objavljivati ili na bilo koji drugi način prenositi ili prodavati bilo koju informaciju, uslugu ili proizvod koji se objavljuje na ovim stranicama bez izričite suglasnosti njezinog vlasnika ili oglašivača.

Promjene usluga i sadržaja portala

MojSmjestaj.hr zadržava pravo promjene, ukidanja (privremenog ili trajnog) bilo kojeg sadržaja ili usluge na MojSmjestaj.hr portalu bez obaveze prethodne najave. MojSmjestaj.hr nije odgovoran za bilo kakvu štetu nastalu tim promjenama.

Ukidanje i zabrana korištenja usluga portala

MojSmjestaj.hr zadržava diskrecijsko pravo ukinuti ili uskratiti mogućnost korištenja korisničkog računa (korisničkog sučelja) i/ili jedne ili više usluga za koju je korisnik registriran, a bez prethodne najave i/ili obrazloženja u slučaju zloupotrebe portala i kršenja pravila o uvjetima poslovanja i korištenja. MojSmjestaj.hr portal ne snosi odgovornost za bilo kakvu štetu nastalu ukidanjem korisničkog računa (korisničkog sučelja).

MojSmjestaj.hr neće snositi odgovornost ni za kakvu štetu niti za bilo kakvu drugu vrstu izravnog ili neizravnog gubitka koji bi nastupio korisniku zbog nemogućnosti pristupa i/ili korištenja (u cijelosti ili djelomično) korisničkog računa (korisničkog sučelja) ili internet portala.

Povrat sredstava

MojSmjestaj.hr nije obavezan izvršiti povrat sredstava ukoliko korisnik odluči prekinuti oglašavanje u bilo kojem trenutku.

Promjene uvjeta korištenja

MojSmjestaj.hr zadržava pravo izmjene ovih Općih uvjeta korištenja u bilo kojem trenutku te nije niti će biti odgovoran za moguće posljedice proizašle iz takvih promjena. Navedene promjene stupaju na snagu objavljivanjem na ovim internet stranicama.

Sudska nadležnost

Sporove korisnika i vlasnika portala će se rješavati međusobnim dogovorom. Ako to ne uspiju, mjesno nadležan biti će sud u Slavonskom Brodu.