Izjave o privatnosti - pristup podacima koje mi imamo o Vama

Ova pravila određuju i reguliraju kako vlasnik internet stranice MojSmještaj.hr koristi te štiti sve informacije koje oglašivači i posjetitelji istome dostavljaju kada koriste internet stranicu  MojSmještaj.hr.

Osobni podatak je svaka informacija koja se odnosi na određenu fizičku osobu ili fizičku osobu koja se može odrediti. Konkretno, osobnim podacima smatraju se svi podaci kojima se utvrđuje identitet kupca (primjerice ime i prezime, osobni identifikacijski broj, e-mail adresa, adresa stanovanja i sl.).

Obrada osobnih podataka je svaka radnja ili skup radnji izvršenih na osobnim podacima, bilo automatskim sredstvima ili ne, kao što je prikupljanje, snimanje, organiziranje, spremanje, prilagodba ili izmjena, povlačenje, uvid, korištenje, otkrivanje putem prijenosa, objavljivanje ili na drugi način učinjenih dostupnim, svrstavanje ili kombiniranje, blokiranje, brisanje ili uništavanje, te provedba logičkih, matematičkih i drugih operacija s tim podacima.

Osobne podatke prikupljamo radi:

 • što učinkovitijeg odgovora na Vaš upit i obradu Vaših zahtjeva
 • osiguranja pružanja tražene usluge
 • korištenja usluga na internet stranice MojSmještaj.hr kao oglašivač ili posjetitelj
 • promocije naših usluga
 • naše statističke obrade podataka
 • mogućnosti slanja newslettera, promidžbenih materijala, ponuda i kontaktiranja
 • u svrhu poboljšanja kvalitete sadržaja, funkcionalnosti i usluga.

Vlasnik internet stranice MojSmještaj.hr osobne podatke za prethodno navedene svrhe obrađuje na osnovi legitimnog interesa. Legitiman interes postoji kada se koriste podatci oglašavača i korisnika internet stranice MojSmještaj.hr u svrhu marketinških aktivnosti, kontaktiranja u komercijalne svrhe ili u cilju poboljšanja vlastitih usluga, distribucije na adrese korisnika informativnih i komercijalnih poruka u elektroničkom ili pisanom obliku.

Prikupljamo sljedeće podatke koje nam stavljate na raspolaganje:

 • ime i prezime
 • naziv oglašivača, ulicu i kućni broj, grad, odjel, OIB
 • telefon, faks
 • e-mail.

Ako imate korisnički račun na našoj stranici, možete pristupiti svim Vašim osobnim podacima putem naše internetske stranice/aplikacije. Naša internetska stranica/aplikacija (ulaskom u korisnički račun) pruža mogućnost da dodate, ažurirate ili uklonite podatke koje imamo o Vama.

 

Objavljivanje informacija

Osobni podaci

Podatke koje pošaljete na MojSmjestaj.hr možemo otkriti:

 • U svrhu ispunjavanja dogovorene transakcije s Vama ili provođenja tijeka našeg poslovanja (npr. zaposlenicima tvrtke MojSmjestaj.hr ili imenovanim davateljima usluga, npr. davateljima softverskih usluga) *
 • U slučaju da nadležna tijela za provođenje zakona ili zakonski zastupnici to zahtijevaju od nas za provođenje upravnih i kaznenih postupaka, a propisano zakonom i propisima
 • Stjecateljima ili mogućim stjecateljima našeg poslovanja ili nekog ključnog dijela našeg poslovanja

Zadržavamo pravo prenositi podatke (uključujući i Vaše osobne podatke) trećoj strani u slučaju prodaje, pripajanja, likvidacije ili prijenosa sve ili gotovo sve imovine naše tvrtke pod uvjetom da se treća strana slaže pridržavati uvjeta iz naše izjave o zaštiti privatnosti i pod uvjetom da treća osoba koristi Vaše osobne podatke samo u svrhe koje ste nam to dostavili. Bit ćete obaviješteni u slučaju takvog prijenosa i imat ćete priliku odjaviti se.

Ako bilo kojem osobnom podatku kojeg imamo o Vama nije moguće pristupiti putem naše internetske stranice/aplikacije, možete nam besplatno poslati svoj zahtjev. U slučaju bilo kojeg Vašeg zahtjeva u pogledu ove Izjave o privatnosti, te u svrhu korištenja bilo kojeg od vaših prava, ili ako imate prigovor, molimo kontaktirajte nas putem našeg Službenika za zaštitu podataka na adresi info@mojsmjestaj.hr. Također možete kontaktirati tijelo nadležno za zaštitu podataka: Agenciju za zaštitu osobnih podataka, Martićeva ulica 14, HR-10000 Zagreb, email: azop@azop.hr.

Ako želite prigovoriti obradi Vaših osobnih podataka na temelju legitimnog interesa, a nije Vam izravno dostupna niti jedna metoda prigovaranja, molimo kontaktirajte nas putem adrese info@mojsmjestaj.hr.

 

Neosobni podaci

Možemo ustupiti neosobne podatke trećim stranama, gdje se te informacije kombiniraju sa sličnim informacijama drugih korisnika naše web stranice. Na primjer, možemo obavijestiti treće strane o broju jedinstvenih korisnika koji posjećuju naš web oglasnik, demografsku podjelu korisnika naših web stranica ili aktivnosti koje posjetitelji naše web stranice imaju na našoj web stranici. Treće strane kojima možemo pružiti te informacije mogu uključivati potencijalne ili stvarne oglašivače, pružatelje usluga oglašavanja (uključujući usluge praćenja web stranica), komercijalne partnere, sponzore, licence, istraživače i ostale slične strane.

 

Brisanje podataka

Sastavni dio Izjave o privatnosti čine Opći uvjeti poslovanja te Uvjeti oglašavanja.
Sukladno važećim propisima o zaštiti osobnih podataka i Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka, na Vaš zahtjev omogućit će Vam se pristup, ograničenje obrade, prijenos, ispravak i brisanje osobnih podataka.

Ako želite ostvariti ta prava, javite nam se na e-mail: info@mojsmjestaj.hr. Ako postavite jedan od takvih zahtjeva, uložit ćemo razumne napore da potvrdimo Vaš identitet i spriječimo neautoriziranu obradu osobnih podataka